Hur vi hanterar personuppgifter

Tassarnas Hunddagis Hammör HB samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du till exempel kontaktar oss via mail och telefon samt vid besök hos oss.
Exempel på uppgifter som då samlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt uppgifter om din hund.

Den information som vi sparar om dig används för att kunna komma i kontakt med dig, för att kunna hantera din hund på bästa sätt, för vår bokföring. Bild på din hund samt dess namn kan komma att publiceras i media (ej bild eller namn på dig)
Informationen används inte till riktade annonser eller liknande.

Tassarnas Hunddagis Hammarö hb lämnar inte ut din information till andra företag eller organisationer om det inte är nödvändigt för oss för att vi ska kunna utföra våra tjänster och följa gällande lagstiftning. Till exempel behöver vi lämna ut faktureringsuppgifter till vår redovisningsbyrå för att kunna redovisa vår bokföring.

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När du inte längre är kund hos oss behåller vi dina uppgifter som längst i 36 månader. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla legala krav, tex bokföringslagen, där vi behöver spara uppgifter i 7år.

Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter som vi har sparade om dig eller att vi raderar dina personuppgifter. Det går bra att muntligt begära ut dem, eller via mail till tassarnashunddagis@hotmail.se

2018 © Tassarnas Hunddagis – Alla rättigheter reserverade